3.jpg
2.jpg
4.jpg
1.jpg
Prev Next

POSJETITE NAS u ulici sinan-paše sijerčića br. 19 svakim radnim danom od 08:00 do 16:00.

Dobro došli

demo

demo

demo

VIDEO TZBPK

Pogledajte promotivni spot Turističke zajednice BPK Goražde. Uživajte!”

Više

Vi ste ovdje: HomeNaslovnaNovostiPokrenute aktivnosti na razvoju turizma na prostoru BPK Goražde

21.07.2017.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je s ciljem identifikacije i pripreme prijedloga projekata u oblasti turizma na području BPK Goražde imenovala Radnu grupu koja bi trebala predložiti najmanje pet projekata koji će se u narednom periodu  implementirati u skladu sa Prostornim planom, Strategijom razvoja turizma te Strategijom razvoja BPK Goražde za period 2016-2020.godina.

Fokus je na lokalitetima Presjeka i Modran u Općini Foča u FBiH, izletištu Rorovi i nekoliko drugih kulturno-historijskih znamenitosti i objekata u Goraždu te lokalitet Toplik u Općini Pale u FBiH.

Više na:

Vlada BPK Goražde