3.jpg
2.jpg
4.jpg
1.jpg
Prev Next

POSJETITE NAS u ulici sinan-paše sijerčića br. 19 svakim radnim danom od 08:00 do 16:00.

Dobro došli

demo

demo

demo

VIDEO TZBPK

Pogledajte promotivni spot Turističke zajednice BPK Goražde. Uživajte!”

Više

Vi ste ovdje: HomeNaslovnaNovostiGodišnjica upisa stećaka na UNESCO-vu listu svjetske baštine

Komisija za Svjetsko naslijeđe UNESCO-a je 2016. godine donijela odluku kojom su srednjovjekovne nekropole stećaka u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji upisane na listu svjetskog naslijeđa izuzetne univerzalne vrijednosti. Grupna nominacija obuhvata oko 4.000 stećaka na 28 lokacija u četiri države (od ukupnog broja od oko 70.000 na 3.300 lokacija).

Detalje možete pogledati ovdje: srednjovjekovni nadgrobni spomenici.  

Stećci su rađeni u periodu od druge polovine XII do XVI stoljeća a najviše ih je isklesano tokom XIV i XV stoljeća. Stećci su važni svjedoci srednjovjekovne kulture jugoistočne Evrope koja se razvijala u jedinstvenom historijskom kontekstu i na području gdje su se susretale srednjovjekovne kulture i tradicije evropskog zapada, istoka i juga. Osim toga, na izradu stećaka imale su uticaj i mnogo starije tradicije.

Iako su povezani sa općom srednjovjekovnom praksom sahranjivanja, stećci su svojom brojnošću, monumentalnošću i interkonfesionalnošću, kao elementi kulturnog naslijeđa, učinili da se regija u kojoj se nalaze izdvoji od ukupnog korpusa srednjovjekovnog naslijeđa Evrope. 

Stećci su jedinstveni fenomen srednjovjekovnog umjetničkog i arheološkog naslijeđa, oni sadrže tragove ranijh uticaja: prethistorijskog, antičkog i ranog srednjovjekovnog. Njihovu glavnu posebnost čini upravo njihov broj, takav nije zabilježen nigdje drugdje u Evropi. Odlikuju se i raznovrnosšću oblika, izrađivani su u obliku ploča, sanduka, sljemenjaka, stubova i monumentalnih krstača.

U zavisnosti od želja naručioca i vještine majstora koji je izrađivao stećke, mnogi su i ukrašavani. Reljefi koji se nalaze na stećcima su izuzetna svjedočanstva srednjovjekovne kulture koja je iščezla a čiji su tragovi, često jedini, ostali upravo na stećcima. U reljefima stećaka je veliko bogatstvo različitog sadržaja -  tu su scene iz svakodnevnog života, simbolički i religiozni motivi i dekoracije. 

Odluka Komisije za svjetsko naslijeđe sadrži i važne preporuke nadležnim institucijama država na čijoj teritoriji se stećci nalaze. Sve komponente ovog naslijeđa su pod najvišim stepenom zaštite, u skladu sa važećim propisima. Prioriteti su implementacija planova za zaštitu i očuvanje sa posebnim naglaskom na preveniranje daljeg propadanja stećaka usljed brojnih meteoroloških uticaja. Očekuje se i uspostavljanje saradnje i koordinacije između četiri države.

Osim toga, potrebno je i:

- dalje unaprijeđenje i konzistentnost u izradi mapa i katalogizaciji odabranih komponenata iz grupne nominacije, u skladu sa mehanizmom upravljanja,

- nastaviti poboljšavati stepen konzervacije na odabranim lokacijama kroz razvoj i implementaciju aktivnih programa konzervacije po uputama iskusnih konzervatora,

- kreiranje indikatora za praćenje uticaja razvoja i turizma na karakteristike nekropola stećaka,

- uspostaviti operativnu kooordinaciju između različitih tijela i instrumente planiranja koji su dio upravljanja svakog elementa u sastavu nekropola kako bi se njima upravljalo na najbolji način,

- integrirati procjenu uticaja na naslijeđe i upravljanje rizikom od nesreća u sistem upravljanja, kako bi se osiguralo da svaki program ili projekat bude procijenjen prema uticaju koji može imati na izuzetnu univerzalnu vrijednost nekropola.

Također se mora prepoznati činjenica da je multikulturalni aspekt stećaka izuzetan i da to doprinosi poboljšanju regionalne saradnje i saradnje između država na čijim teritorijama se nalaze stećci. Ovim se održava mir, ostvaruje pomirenje, uspostavlja stabilnost i održivi razvoj i održivo upravljanje zajedničkim kulturnim naslijeđem. 

Na kraju, četiri države su obavezne do 1. decembra 2017. godine dostaviti izvještaj o implementaciji pobrojanih preporuka Centru za svjetsko naslijeđe na razmatranje. 

Više na: stranica UNESCO (WHC)

Pogledajte i odjeljak o stećcima u BPK Goražde (bosanski jezik) (engleski jezik