VIDEO TZBPK

Pogledajte promotivni spot Turističke zajednice BPK Goražde. Uživajte!”

Više

Vi ste ovdje: HomeO nama

Turistička zajednica Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je turistička organizacija Bosansko-podrinjskog  kantona,  kao  poslovno  udruženje  predstavnika  općina  u sastavu Kantona.

Turistička zajednica Bosansko-podrinjskog kantona Goražde osnovana je 12.02.2002. godine i  upisana je u Upisnik turističkih  zajednica u Federaciji  Bosne i  Hercegovine pod rednim brojem 69/02, koje vodi Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

Turistička zajednica je osnovana radi stvaranja i promicanja identiteta i ugleda turizma u Kantonu planiranja i provedbe zajedničke strategije i koncepcije njegove promocije, predlaganja i izvedbe promotivnih aktivnosti u zemlji  i  inostranstvu od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu, te podizanja nivoa kvaliteta cjelokupne turističke ponude kantona.

Rad Turističke zajednice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je javan i zasniva se na načelu opće korisnosti, a bez ostvarivanja neposredne dobiti.

Bogata prirodna  i  kulturno  historijska  baština  resursi  su  koji  imaju  neprocjenjivu vrijednost  i potencijal za razvoj turizma na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Sa većim ulaganjima u ovu oblast,  turizam  pretenduje da postane glavni  nosilac razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde organizira se više različitih privrednih, kulturnih i sportskih manifestacija koje imaju za cilj da privuku pažnju što većeg broja domaćih i stranih turista. 

Prirodni resursi izvanredne ljepote i raznovrsnosti, kao što su prelijepe šume, kanjoni, rijeke  i  planine pružaju  mogućnost  da  svako  može  pronaći   nešto  za sebe,  u skladu sa svojim interesima. 

Ako želite da prihvatite izazove sportskog ribolova na rijekama Drini i Prači, da koristite pogodnosti plivanja, kampiranja, splavarenja, raftinga, planinarenja, lova i drugih oblika i sadržaja u lancu turističke ponude ovog Kantona - DOŠLI STE NA PRAVO MJESTO! DOBRO DOŠLI!