VIDEO TZBPK

Pogledajte promotivni spot Turističke zajednice BPK Goražde. Uživajte!”

Više

Vi ste ovdje: HomeTourist InfoLov i ribolov

Lov

Zahvaljujući prirodnim resursima prostor BPK-a Goražde pruža idealne uslove za razvoj lovnog turizma.  U lovištima na prostoru BPK-a Goražde tradicionalno se vrši uzgoj, zaštita i odstrel divljači. U prvom redu tu se misli na: mrkog medvjeda, divlju svinju, divokozu, vuka, lisicu, kunu zlaticu, šumskog zeca, tetrijeba, jarebicu kamenjarku, i dr. Za očuvanje i zaštitu okoliša i lovne divljači brinu se četiri lovačka društva:

Lovačko društvo “Biserna” - Goražde, Tel: +387 38 22 08 98

Lovačko društvo ” Grebak” - Foča/Ustikolina, Tel: +387 61 17 03 13

Lovačko društvo “Rasoha” - Hrenovica, Tel: +387 38 79 91 50

Lovno rekreativni centar „Bijele vode“-  Prača, Tel: +387 38 24 90 06


Lovšte Bijele vode

Lovište Bijele vode nalazi se u jugoistočnom dijelu BiH. Proteže se brdskim predjelima planine Vranovina (1270 m). Obuhvata površinu od oko 23,7 km. Spada u kategoriju brdsko-planinskih lovišta. Otvorenog  je  tipa sa jako razvijenim reljefom. Šumski planinski predjeli još netaknute prirode idealan su habitat za mnogu krupnu i sitnu divljač. Cijelo područje je izuzetno bogato vodom, a prostorni pašnjaci osiguravaju izdašnu prehranu za životinje. Lovište je opremljeno brojnim visokim čekama i zasjedima. Udaljenost lovišta od Sarajeva je 65 km, a od Goražda 19 km. Lovište se nalazi  na raskrsnici važnih putnih pravaca: Sarajevo – Goražde – Dubrovnik,  Beograd – Goražde – Dubrovnik i Beograd – Ustiprača – Sarajevo. (Tel: +387 38 24 90 06, web: www.bijelevode.ba)


Ribolov

Rijeka Drina, kao i njene pritoke Prača, Kolina i Kosovska rijeka, obiluju bogatim ribljim fondom i pravi su ugođaj za ribolovce. Čuvena je Drinska mladica. Rijeka Drina je najveći prirodni rezervat ribe mladice u Evropi. Ova riba, savršenog tijela i ljepote, kruna je u najvećim uspijesima sportskih ribolovaca. I vas čeka jedan takav trofej, težak više desetina kilograma! Najveći primjerci ove kraljice među ribama love se baš ovdje, u Ustikolini! To je razlog da je Ustikolina domaćin održavanja državnog prvenstva mladičara, koji se održava u januaru. Na području Ustikoline zabilježen je svjetski rekord u ulovu mladice - 58,40 kg. Raznovrsnost ribljeg fonda, izrazito bogatstvo mladicom i drugim vrstama ribe, te briga o zaštiti ovih vrsta, proizvelo je potrebu za formiranjem sportskih ribolovnih društava na prostoru Kantona.

Sportsko-ribolovno društvo “Goražde” -  Goražde, Tel: +387 38 22 33 68

Sportsko-ribolovno društvo “Halil Sofradžija” Ustikolina, Tel: +387 38 51 81 03

Sportsko- ribolovno društvo “Toplik” – Prača, Tel: +387 38 79 91 05